Om oss/kontakt  
Nyheter  
Uppdaterade medlemsvillkor
Läs mer >>
Familjefys
Slut för denna termin! Välkommen åter i höst.
Ny hemsida inom kort!
Läs mer >>
Reducerade pass
Läs mer >>
Öppettider 6 juni
Läs mer >>
I sommar bjuder Friskis på Jympan
Läs mer >>
Träningskortet Sommar
Läs mer >>


Visa nyhetsarkiv >>

Miljöpolicy

En frisk kropp och ett rent samvete

Friskis&Svettis Eskilstuna verksamhetsidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. För oss är det också självklart att ta vårt miljöansvar i stort och smått. Vi ska vara en förebild för andra och inspirera våra medlemmar till aktiva miljöval

Med ovanstående som bakgrund ska vi i Friskis&Svettis Eskilstuna:

• med ett systematiskt arbetssätt minska vår miljöbelastning.

• årligen utvärdera vårt miljöarbete

• uppmuntra och tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor

• visa miljömedvetenhet i all vår verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in.

• påverka omvärlden att minska sin miljöbelastning.

• följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som anläggningen berörs av.

Områden att arbeta vidare med i kommande miljöprogram:

• Sopor (engångsmaterial, teknikavfall etc)

• Inköp förbrukningsmaterial

• Inköp inventarier och material

• Energianvändning

• Vattenförbrukning

• Skrivpapper/trycksaker

• Resor/transporter

• Avloppsvatten

 

 


IF Friskis&Svettis Eskilstuna, 818000-8909 Sveaplan - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna, info@eskilstuna.friskissvettis.se, 016-200 60 60
Rörelseglädje i Eskilstuna AB, 556921-8778 - c/o IF Friskis&Svettis Eskilstuna - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna