Bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne

IF Friskis&Svettis har fått ett bidrag på 50.000:- av Sparbanksstiftelsen Rekarne för sitt arbete med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kommer bland annat att gå till redskap, utbildning och fler träningstillfällen för målgruppen.

IF Friskis& Svettis är mycket glada och tacksamma för detta bidrag som erhölls i oktober 2016.


Information om Sparbanksstiftelsen Rekarne

Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgift är att vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne, att förvalta Rekarnekapitalet, att främja sparandet i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och att bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken i Eskilstuna. 

Det sker genom att stiftelsen låter avkastningen på bankens kapital verka inom kommunerna i form av bidrag till bland annat kultur, utbildning, föreningslivet, idrotten och det lokala näringslivet. Sammanlagt fördelar stiftelsen årligen ett antal miljoner kronor i ekonomiskt stöd till olika verksamheter i kommunerna inom Sparbanken Rekarnes verksamhets område.

 


Klicka här för att återgå till startsidan.

Klicka här för att visa hela nyhetsarkivet.

 


IF Friskis&Svettis Eskilstuna, 818000-8909 Sveaplan - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna, info@eskilstuna.friskissvettis.se, 016-200 60 60
Rörelseglädje i Eskilstuna AB, 556921-8778 - c/o IF Friskis&Svettis Eskilstuna - Lundbladsvägen 6, Eskilstuna

Forwarding a luxury watch to a personally unknown overseas partner rolex replica sale may be the ultimate leap of faith, and the private collector trade scene is the rolex replica sale arena where this choice carries the greatest risk. Special precautions should be taken by those determined to pursue a private rolex replica sale trade. In general, trades with another owner should be undertaken between rolex replica sale existing acquaintances and in person. Watch collector clubs, close friends, and regular associates are replica watches uk good candidate trading partners. But even trusted trading partners should be engaged to trade in public locations and, if possible, in the company of friends who know watches and can vouch for the original terms of trade should the need replica watches uk arise. Selecting a public setting to conduct a trade is a simple but smart rolex replica sale security precaution, especially when the exchange involves carrying high-value goods to and from the meeting.